img
img

TestAS nədir?

img
Xaricdə Təhsil

TestAS nədir?

Əgər Almaniyada bakalavr proqramlarında təhsil almaq istəyirsinizsə, araşdırmalarınızda qarşılaşacağınız başqa bir anlayış TestAS İmtahanıdır.
TestAS imtahanı bütün dünyada eyni tarixlərdə keçirilən imtahandır.

İmtahan iki hissədən ibarətdir;
Əsas Test
Bütün təhsil sahələri üçün tələb olunan bacarıqları ölçür, daha əsas bilişsel qabiliyyətləri, rəqəmləri, forma modellərini, konsepsiya əlaqələrini, sadə problem həllini və s. suallar verir. Qabiliyyət sınağı. (88 sual 110 dəqiqə)

Test Modulları
Əsas Testdən əlavə, bunu istədiyiniz lisenziya proqramlarına xas olan imkanların sınaqdan keçirildiyi ikinci mərhələ kimi düşünə bilərsiniz. Müraciət etdiyiniz proqramdan asılı olaraq dörd fəndən birini seçə bilərsiniz:
Humanitar elmlər, mədəniyyət və sosial elmlər
Mətni oxumaq və anlamaq, rəqəmlər və qrafikləri şərh etmək, təqdimat və dil strukturları üzrə bacarıqları yoxlayan test (66 sual 150 dəq)

Mühəndislik
Bu test modulu əsas fizika anlayışlarının bacarıqlarını və texniki vizualların təhlilini və üçölçülü fiqurların genişləndirilməsini sorğulayır. (68 sual 150 dəqiqə)

Riyaziyyat, informatika və təbiət elmləri
Hər bir sahədə (Riyaziyyat problemləri, kimya və biologiya və kompüter alqoritmləri) əsas bacarıqları ölçən testdir. (66 sual 145 dəqiqə)

İqtisadiyyat
Proses diaqramlarının və əlaqələrin yoxlanıldığı modul, həmçinin maliyyə hesabatlarının və qrafiklərin təhlili. (44 sual 150 dəqiqə)

Xidmətlərimizdən Yararlanmaq üçün

Müraciət et